بازدید: 68

 Logo with text letterhead

 

 اعلامیه حزب مشروطه ايران (ليبرال دمكرات)

14 مرداد 1398

انقلاب مشروطه سر آغاز  بیدارى ایرانیان و تلاششان براى دست یابی به آزادی  و گام نهادن در راه پیشرفت و ترقی و همگامی با  جهان مدرن می باشد. در زمانی كه در کشور تنها واپس‌ ماندگی ، فساد ، تبعیض ، تباهى و تاراج سرمایه های کشور برجای بود و بس ؛  مشروطه خواهان به پای خاستند تا  مرز و بوم خویش را رهایی داده و  با تکیه بر اندیشه های نوین و گذشته ای پرافتخار ، آینده دیگری را برای فرزندان میهنشان رقم زنند. با وجود فقر شدید فرهنگی ،  بی سوادی گسترده  ،  کج فهمی ها و خرافه پرستی های رایج آن زمان ، و در برابر نیروی عظیم سرکوبگر خودکامه آنان توانستند روح آزادی خواهی و آگاهی را در کالبد جامعه بدمند و مردم را به جنبش و خروش بر آورند.

با تکیه بر دست آوردهای این انقلاب بزرگ مردم ایران توانستند به مظاهر مدرنیته و ترقی دست یابند . تشکیل پارلمان و  دولت مدرن ،  دادگسترى ،  آموزش‌وپرورش و آموزش عالی  از آن گونه دست آوردهایی بودند که مردم ایران آن را وامدار انقلاب مشروطه و به ویژه تلاشهای فراوان پادشاهان پهلوی در راه تبدیل ایران به کشوری پیشرفته ، مدرن و همگام با جهان روز می باشند.

شوربختانه بسیاری از دست آورد های این انقلاب بزرگ و فرجام رشادت ها و از جان گذشتگی های بزرگ مردان آن با انقلاب واپسگرای اسلامى كه در واقع ضد انقلابی بر انقلاب مشروطه بود از دست رفته اند . امروز ایران به شرایطى به‌مراتب بدتر از پیش از آن انقلاب برگشته است : حاکمیت خودکامه  و زورگویی که هیچ ارزشی به مردم و آرایشان نمی دهد و دولتمردان دست نشانده و برگماشته ای که جز از خدمت به این نظام و پر کردن جیب خود و وابستگانشان اندیشه ای دیگردر سرندارند ، فساد و بی قانونی طبقه حکم فرمای روحانیون همه بر جان و مال و ناموس ایرانیان چنگ انداخته و کشور را به بیراهه خرابی و تباهى می کشاند.

در سالگرد این انقلاب بزرگ و با تمامى تباهى و سیاه روزی که نظام ایران ستیز جمهورى اسلامى کشور را به ورطه آن کشانده است اما ، آوای  بیدارى و بانگ آزادی خواهی ایرانیان دیگر بار به گوش میرسد .  ایرانیان  بیزار و دل بریده از وعده های پوچ و سرتا به پا فریب ملایان و ملا پرستان در پى رهایی کشورشان از چنگال اهریمن  و در دست گرفتن سرنوشت خویش و بازگرداندن میهن به شاهراه ترقی  و رفاه و آزادی ‌اند.

امید آنکه ایرانیان دست در دست یکدیگر نظام جمهورى چپاولگر اسلامى را از میان بردارند بار دیگر در دلها زنده شده و آتش رهایی از سلطه حاکمان ستمگر در سینه ها شعله می کشد.

حزب مشروطه ایران (لیبرال دموكرات) ، ١٤ امرداد ماه سالگرد انقلاب مشروطه ای که خود را به پاسداشت اهداف و آرمانهایش پایبند می‌داند بزرگداشته و آن را به فرزندان سرداران مشروطه ، به پیروران ستارخان‌ و باقر خان‌ شادباش میگوید. براى بازگرداندن ایران به راه آرمانهای این انقلاب بزرگ که فرجام آن برایمان آزادی ،  رفاه ، پیشرفت ، امنیت و سربلندی ایران خواهد بود هرگز  از پاى نخواهیم نشست.

١٤امرداد ماه سالروز انقلاب مشروطه بر همه پیروان راه مشروطیت شاد و فرخنده باد

پاینده ایران

زنده باد ملت قهرمان ایران

حزب مشروطه ایران (لیبرال دمکرات)